Industrienyheder

Temperaturens indflydelse på sprøjtetørretumbler

2021-07-08

Detspray tørretumblerhar god ensartethed, flydende og opløselighed, høj produktrenhed og god kvalitet. Produktionsprocessen er forenklet, betjeningskontrollen er bekvem, der kræves ingen knusning og screening efter tørring, produktionsprocessen reduceres, og produktets renhed forbedres.

Spray Dryer

Detinfluence of the drying temperature of the spray tørretumbler:
Ved brug af spray tørretumbler, er det meget vigtigt at bestemme temperaturen på den tørrende varme luft, der kommer ind i tårnet, og afgangstemperaturen. Udstødningstemperaturen er relateret til produktets fugtindhold og bør bestemmes i henhold til produktets tilladte fugtighed. Jo højere varmluftstemperatur, jo højere termisk effektivitet og jo bedre økonomi. For høj varmluftstemperatur vil imidlertid medføre forringelse af produktkvaliteten, så varmluftens temperatur skal øges passende under forudsætning af at sikre produktkvalitet. Den varme lufttemperatur påspray tørretumblervil have en betydelig indvirkning på produktets bulkdensitet. Varmluft ved høj temperatur har en tendens til at producere lav bulkdensitet. Dette skyldes den hurtige tørringseffekt af varm luft, som hærder overfladen af ​​partiklerne og udvider den resterende fugtighed, hvilket fremmer dannelsen af ​​ballonformede hule partikler. Hvis der kræves stor bulkdensitet, eller der kræves faste partikler, bør varmluft ved høj temperatur ikke bruges i designet til at komme i kontakt med de nydannede dråber.